Kit-ul pentru cadre didactice „Ghid pentru gradația de merit 2023”

16% din cadrele didactice din România obțin gradația de merit, adică o majorare cu 25% a salariului de bază, precum și recunoașterea meritelor și performanțelor profesionale. Te sprijinim să fii unul dintre acești profesori cu ajutorul kit-ului „Ghid pentru gradația de merit”, care conține modele și exemple de documente necesare dosarului. Intră pe linkul ghidului actualizat pentru a-l achiziționa: https://www.edumagic.eu/ghid-gradatie-merit-2024.html

Nu te descurci? Apeleaz-o pe Ana la 0760.676.802 (L-V, 9-17).

69,00 lei

Nu te-ai hotărât încă? Adaugă-l acum în lista de favorite și îți vom aminti de produsul dorit.

Continut Curs 3 Prelegeri + 34 Assignment Duration
1. Ce trebuie să știi înainte de a aplica pentru gradația de merit? 10:09 2 Prelegeri
Felicitări pentru înscriere! 01:55
Greșeli și sugestii 08:14
Document descărcabil 0
2. Etapa 1: Creează-ţi portofoliul 04:36 1 Prelegeri
Sfaturi utile în pregătirea portofoliului 04:36
Document descărcabil 0
Machetă OPIS - document editabil 0
Exemplu OPIS - document descărcabil 0
Machetă Raport de activitate - document editabil 0
Exemplu Raport de activitate - document descărcabil 0
Exemple documente justificative - document descărcabil 0
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2022 0
Machetă adeverință aplicare strategii inovative 0
Machetă adeverință calificative 0
Machetă adeverință dotări 0
Machetă adeverință elaborare ghid metodic 0
Machetă adeverință elaborare ROI 0
Machetă adeverință rezultate deosebite categorii dezavantajate 0
Machetă adeverință rezultate deosebite 0
Machetă adeverință tratare diferențiată 0
Machetă cerere gradație director 0
Exemplu apreciere sintetică 0
3. Etapa 2: Consultă metodologia pentru gradația de merit sesiunea 2023 0 0 Prelegeri
Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023 0 Previzualizare
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023 0 Previzualizare
Anexa nr. 2 - Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit 0 Previzualizare
Anexa nr. 3 - Raport motivat privind analiza dosarului 0 Previzualizare
Anexa nr. 4 - Declaraţie pe propria răspundere 0 Previzualizare
Anexa nr. 5 - Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2023 0 Previzualizare
Anexa nr. 6 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal 0 Previzualizare
Anexa nr. 7 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul antepreșcolar, preşcolar, primar, învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi 0 Previzualizare
Anexa nr. 8 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control 0 Previzualizare
Anexa nr. 9 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor 0 Previzualizare
Anexa nr. 10 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor 0 Previzualizare
Anexa nr. 11 - Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar 0 Previzualizare
Anexa nr. 12 - Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar 0 Previzualizare
4. Etapa 3: Folosește machetele actualizate pentru sesiunea 2023 0 0 Prelegeri
Machetă OPIS - 2023 0
Machetă Raport de activitate - 2023 0
Machetă raport activitate cf. fișă Anexa 7 - 2023 0

Ce conţine kitul?

Greșeli frecvente care au determinat descalificarea sau reducerera punctajului constatate de profesori din comisia de evaluare, precum și soluții simple pentru a nu produce aceste erori.

Modele de documente OPIS, raport și adeverinţe, în format editabil pentru a fi completate direct de tine fără să le copiezi în alte documente.

Exemple de documente OPIS, raport și adeverinţe de la cadre didactice care au obţinut gradaţia de merit.

Metodologia pentru obținerea gradației de merit pentru sesiunea 2023, calendar, fişele de (auto)evaluare.

Exemple de greșeli pe care le fac cadrele didactice în alcătuirea dosarului pentru gradația de merit și care pot duce la refuzarea dosarului sau depunctare:

 • Utilizarea fișei generale de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de ME și nu a celei operaționalizate de comisia paritară a ISJ pentru fiecare specialitate în parte
 • Inexistența corelării între fișa de (auto)evaluare și opis, între opis și raportul de autoevaluare, între fișa de (auto)evaluare și raportul de autoevaluare

Acestea sunt doar două exemple de greșeli sesizate de membrii comisiei de evaluare. Kit-ul cuprinde mai multe exemple, precum și sugestii concrete prin care să nu pierzi puncte valoroase care te pot ajuta sa obţii gradația de merit. Vei primi acces la toate resursele instant după achiziție in contul tău EduMagic.

Kit-ul este creat de profesori care au fost membrii ai comisiei de evaluare de cel puțin 10 ani și care la rândul lor au obţinut gradaţia de merit în anii în care nu au fost în comisie.

În cadrul kit-ului descoperi recomandări de documente justificative pe care le poţi atașa la dosar, astfel fiind mai aproape de câștigarea concursului.

Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnateîn opis:

 1. opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnatedocumentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
 2. cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea; c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;
 3. adeverinţă de vechime în învățământ;
 4. fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar lacategoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
 5. raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
 6. declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelulului prevăzut în anexa nr. 4;
 7. documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează.

Te ajutăm să întocmeşti raportul de autoevaluare și îți punem la dispoziție modele de adeverinţe în format editabil pe care le poți solicita școlii în vederea depunerii ca documente justificate la dosar, precum și exemple ale unor cadre didactice care au obtinut gradaţia de merit.

Învaţă cu drag, mai rapid şi mai simplu.

Te invităm să afli de la colegii tăi cum a fost experienţa parcurgerii unui curs EduMagic.

Calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2023

Nr. crt.PerioadaActivitatea
18 – 9 mai 2023

Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate.

210 – 11 mai 2023

Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare.

Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu.

312 – 22 mai 2023Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.
423 – 24 mai 2023Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor.
525 mai – 16 iunie 2023Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor.
619-21 iunie 2023Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite.
722 iunie – 4 iulie 2023Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor.
8până la 7 iulie 2023Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit.
9până la 9 august 2023Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit.

Criteriile generale pentru evaluarea cadrelor didactice - sesiunea 2023

Nr. crt.CriteriuPunctaj maxim
1

Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă (primește mai puține puncte față de anul trecut)

80
2

Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/ management educaţional

40
3

Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/ programe de formare profesională (modificat față de 2022)

15
4

Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională (primește mai multe puncte față de anul trecut)

15

Punctaj total

150

Alte informații utile din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit - sesiunea 2023

O noutate a metodologiei din acest an este că inspectoratele pot decide dacă primesc dosarele în format letric sau în format electronic prin platforma dedicată, pe care o transmite candidaților.

„(3) Inspectoratul şcolar, stabilește prin procedură proprie aprobată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, modalitatea de depunere, evaluare a dosarelor și soluționare a contestațiilor: în format letric sau în format electronic prin platforma dedicată, pe care o transmite candidaților, în termenul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

(4) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, în format letric, la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ/Palatului Național al Copiilor în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.   

(5) În cazul în care inspectoratul şcolar stabilește ca depunerea și ulterior evaluarea documentelor candidaților și soluționarea eventualelor contestații să se realizeze, prin intermediul unei platforme online, în format electronic (scanat), acesta are obligația de a asigura, pentru candidații aflați în situații excepționale, care declară pe propria răspundere că nu au acces la instrumentele necesare depunerii online a dosarului, infrastructura necesară.”

Intră pe acest link sau pe butonul de mai jos pentru a putea descărca următoarele documente. Pentru a le descărca e nevoie doar să-ți creezi cont gratuit EduMagic.

 • Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023
 • Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023
 • Anexa nr. 2 - Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit
 • Anexa nr. 3 - Raport motivat privind analiza dosarului
 • Anexa nr. 4 - Declaraţie pe propria răspundere
 • Anexa nr. 5 - Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2023
 • Anexa nr. 6 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
 • Anexa nr. 7 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul antepreșcolar, preşcolar, primar, învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi
 • Anexa nr. 8 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control
 • Anexa nr. 9 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor
 • Anexa nr. 10 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor
 • Anexa nr. 11 - Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar
 • Anexa nr. 12 - Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar
Continut Curs 3 Prelegeri + 34 Assignment Duration
1. Ce trebuie să știi înainte de a aplica pentru gradația de merit? 10:09 2 Prelegeri
Felicitări pentru înscriere! 01:55
Greșeli și sugestii 08:14
Document descărcabil 0
2. Etapa 1: Creează-ţi portofoliul 04:36 1 Prelegeri
Sfaturi utile în pregătirea portofoliului 04:36
Document descărcabil 0
Machetă OPIS - document editabil 0
Exemplu OPIS - document descărcabil 0
Machetă Raport de activitate - document editabil 0
Exemplu Raport de activitate - document descărcabil 0
Exemple documente justificative - document descărcabil 0
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2022 0
Machetă adeverință aplicare strategii inovative 0
Machetă adeverință calificative 0
Machetă adeverință dotări 0
Machetă adeverință elaborare ghid metodic 0
Machetă adeverință elaborare ROI 0
Machetă adeverință rezultate deosebite categorii dezavantajate 0
Machetă adeverință rezultate deosebite 0
Machetă adeverință tratare diferențiată 0
Machetă cerere gradație director 0
Exemplu apreciere sintetică 0
3. Etapa 2: Consultă metodologia pentru gradația de merit sesiunea 2023 0 0 Prelegeri
Ordin pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023 0 Previzualizare
Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023 0 Previzualizare
Anexa nr. 2 - Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit 0 Previzualizare
Anexa nr. 3 - Raport motivat privind analiza dosarului 0 Previzualizare
Anexa nr. 4 - Declaraţie pe propria răspundere 0 Previzualizare
Anexa nr. 5 - Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2023 0 Previzualizare
Anexa nr. 6 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal 0 Previzualizare
Anexa nr. 7 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul antepreșcolar, preşcolar, primar, învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi 0 Previzualizare
Anexa nr. 8 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control 0 Previzualizare
Anexa nr. 9 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor 0 Previzualizare
Anexa nr. 10 - Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor 0 Previzualizare
Anexa nr. 11 - Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar 0 Previzualizare
Anexa nr. 12 - Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar 0 Previzualizare
4. Etapa 3: Folosește machetele actualizate pentru sesiunea 2023 0 0 Prelegeri
Machetă OPIS - 2023 0
Machetă Raport de activitate - 2023 0
Machetă raport activitate cf. fișă Anexa 7 - 2023 0
Scrie o recenzie
Spune-ne parerea ta despre acest produsKit-ul pentru cadre didactice „Ghid pentru gradația de merit 2023”
Rating-ul dumneavoastra
14 Minute de continut video
Acces online nelimitat
Disponibil pe laptop sau mobil
Certificat de participare